Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Ben jij een goede christen?
Vergelijk jij jezelf wel eens met andere christenen? Hoe valt de vergelijking uit: geef je jezelf een voldoende? Vanmiddag komt dit ter sprake in de leerdienst. In ons kerkelijk leerboek (zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus) gaat het over het goede doen. Hoe moet je dat waarderen als christen. We trekken onder andere lessen voor vandaag uit de geschiedenis van de Reformatie (dit jaar 500 jaar geleden).

Liturgie:
Opening
Psalm 26,1.2.3
Gebed
Bijbellezing: 1 Korinte 1,26-31
Preek
Psalm 19,2.3
Geloofsbelijdenis
Voorbede
Collecte
Lied 481,1.3.4
Zegen
 

Datum: 
zondag, 24 september, 2017 - 16:30