Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vandaag staan we stil bij de derde “Ik ben” uitspraak van Jezus. Hij zegt: “Ik ben de deur voor de schapen.” De uitspraak volgt op de genezing van de blindgeboren man op sabbat en de discussie die daarop volgt over wie Jezus is. Jezus gebruikt een bekend beeld uit de wereld van toen. Wat bedoelde Hij en wat zegt deze beeldspraak over ons?

Liturgie:
Opening van de dienst
Psalm 91: 1, 7
Wet
Gezang 158
Gebed
Bijbellezing: Johannes 10,1-21
De Heer is mijn Herder
Preek
Gezang 164
Gebed
Collecte
Gezang 160
Afsluiting en zegen
 

Datum: 
zondag, 28 januari, 2018 - 10:00