Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Tekstkeuze:
Johannes 15,1: Ik ben de ware wijnstok

Thema:
Jezus is de wijnstok, de ware!
“Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.”  (Johannes 15,1) Opnieuw stelt Jezus zich voor en opnieuw doet Hij dat door een beeldspraak. Waarom vergelijkt hij zich nu met een wijnstok? De ware nog wel! Zijn er ook on-ware dan? Welke gedachten riep dat op bij de Joden om Hem heen? En welke bij ons? En heeft het nog iets extra’s dat wij deze uitspraak horen als wij vandaag de wijn van het avondmaal drinken?

Liturgie:
Opening van de dienst
Psalm 42,1.2.3
Gebed
Bijbellezing: Johannes 15,1-17
Lied 656
Preek
Psalm 84,1.2.3.4
Viering heilig avondmaal
Wees mijn brood en mijn beker
Gezang 176b
Voorbeden
Collecte
Lied 289
Zegen
 

Datum: 
zondag, 11 februari, 2018 - 10:00