Kerkdienst ochtend

1e zondag lijdenstijd
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Tekstkeuze:
Johannes 11,49-53 Kajafas profeteert Jezus' dood

Thema:
Iedereen werkt mee aan Gods plan
“Het is beter dat één man sterft, dan dat het hele volk verloren gaat.” Met deze wijsheid probeert hogepriester Kajafas de onrust onder het volk te bedwingen (Johannes 11,50). Hij had niet door hoe waar het was, wat hij zei. Achteraf, nu wij Christus’ levensweg kennen, zien we dat. Dat is toch een merkwaardig iets: God gebruikt vriend én vijand om zijn doel te bereiken. Doet hij dat in deze tijd ook nog? Kunnen wij daar iets van zien of is dat alleen bekend bij God?

Liturgie:
Opening van de dienst
Opwekking 612 En ik kom tot U
Wet van God
Witter dan sneeuw
Gebed
Bijbellezing Johannes 11,45-54
Preek
Opwekking 44 Geprezen zij de Heer
Voorbeden
Collecte
Opwekking 765 Zegekroon
Zegen
 

Datum: 
zondag, 18 februari, 2018 - 10:00