Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vanmiddag vervolgen we de serie leerdiensten over de sacramenten. Een paar weken geleden ging het over de betekenis van de christelijke doop. Vorige week ging het over de betekenis van de christelijke maaltijd: het Heilig Avondmaal. In de tweede dienst over het avondmaal denken we na over de praktijk van onze vieringen. Wat betekent het feit dat we een gemeenschap zijn waarin kringen steeds belangrijker worden voor onze vieringen van de maaltijd?

Liturgie:
Opening van de dienst
Psalm 90:1,3,7,8
Gebed
Lezen: NGB art. 35
Preek
Gezang 119
Geloofsbelijdenis
Gezang 71
Voorbeden
Collecte
Gezang 121
Zegen
 

Datum: 
zondag, 18 februari, 2018 - 16:30