Kerkdienst ochtend

2e zondag lijdenstijd
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Tekstkeuze:
Johannes 12,1-11 Jezus verkondigt eigen dood

Thema:
Nadat de hogepriester Kajafas onbedoeld over Jezus had geprofeteerd dat het beter is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat (Joh. 11,50) doet ook Maria, de zus van Martha, iets waarvan ze de betekenis waarschijnlijk van te voren niet ten volle heeft begrepen: ze balsemt het lichaam van Jezus voor zijn begrafenis. De aanwezigen vinden het pure verspilling, het geld had aan de armen gegeven kunnen worden. Maar Jezus zegt dat het goed is: ‘armen zullen er altijd zijn, maar ik niet.’

Liturgie:
Opening van de dienst
Lied 173: 1-3
De tien geboden
Lied 173: 4-5
Gebed
Bijbellezing: Johannes 11,55-12,11
Lied 178: 1-3
Preek
Father, we love you
Voorbeden
Collecte
Gezang 141
Zegen
 

Datum: 
zondag, 25 februari, 2018 - 10:00