Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Rikus Hidding (emeritus-predikant Bunschoten)

Thema:
Het gaat in de preek over het lijden. Er is veel ellende op aarde. In de wereld. Maar ook in ons eigen leven. Gelovige mensen kunnen worstelen met de vraag naar God en het lijden. God en ons lijden. Moeilijk.
O, het kan soms best zo lijken dat God ver weg is. Zich verbergt als het leven je naar de keel vliegt. Denk aan het slot van Romeinen 8. Paulus heeft daar het lef om moeiten bij de naam te noemen. Maar zelfs in het diepste lijden hoeven Gods kinderen Vaders liefde niet te missen.

Liturgie:
Votum en vredegroet
Ps 138 : 1 en 4
Gebed
Lezen : Psalm 10
Tekst  : Psalm 10 : 1 en 14a
Ps 42 : 1, 5 en 7
Preek
Lied 427 : 5 en 7
Geloofsbelijdenis
Ps 18 : 1
Gebed
Collecte
Lied 429 : 1, 2 en 3
Zegen

Datum: 
zondag, 25 februari, 2018 - 16:30