Kerkdienst ochtend

3e zondag lijdenstijd
Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Tekstkeuze:
Johannes 13,1-20 voetwassing

Thema:
Begrijpen en doen!
“Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.” (Johannes 13,17). Deze uitspraak doet Jezus nadat Hij de voeten van zijn leerlingen heeft gewassen. Dat Jezus er nadruk op legt dat je het moet doen, is niet zo ingewikkeld: wie doet uit zichzelf nederig werk? Maar let op, Jezus zegt eerst dat je het moet begrijpen. Hoe kun je die boodschap missen dan, die is toch simpel genoeg? Of toch niet?

Liturgie:
Opening van de dienst
Maak mij rein voor U
Bediening van de heilige doop
Create in me a clean heart
Gebed
Bijbellezing: Johannes 13,1-20
Zie de Mens
Preek
Ik wil jou van harte dienen
Voorbeden
Collecte
Tienduizend redenen
Zegen
 

Datum: 
zondag, 4 maart, 2018 - 10:00