Kerkdienst ochtend

5e zondag lijdenstijd
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Tekstkeuze:
Johannes 18 Petrus' vergissing

Thema:
Als Jezus wordt gearresteerd vlucht iedereen weg. Iedereen, behalve Petrus. Hij trekt zijn zwaard en neemt het op voor zijn Meester. Maar het blijkt een grote vergissing. Eerder had Jezus zijn leerling ook al eens scherp terecht gewezen toen hij zei dat Jezus niet zou hoeven lijden. En ook nu wijst Jezus hem terecht: ‘zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’

Liturgie:
Opening van de dienst
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
Gebed
Bijbellezing: Johannes 18,1-14
In de Hemel is de Heer
Preek
Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Lezing van de wet
Ik wil jou van harte dienen.
Voorbeden
Collecte
Zegekroon
Afsluiting en zegen

Datum: 
zondag, 18 maart, 2018 - 10:00