Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Han Hagg (Zwolle Zuid)

Liturgie:
Opening van de dienst
Rond het licht dat leven doet
Gebed
Lezen: HC Zondag 31
Psalm 1
Lezen: Matt. 18:1-20
Wij hebben een sterke stad
Preek (deel 1)
Lied 229:5
Preek (deel 2)
Lied 442
Gebed
Geloofsbelijdenis
Alle eer en alle glorie
Collecte
Psalm 125
Zegen
 

Datum: 
zondag, 18 maart, 2018 - 16:30