Kerkdienst middag

Voorganger: Doctor Herman Speelman (TU Kampen)

Thema:
Op Palmpasen, bij de intocht in Jeruzalem, wordt gevierd dat Jezus als de Messias, de door God gezalfde Koning, de Koningstad Jeruzalem binnentrekt op een ezel, omgeven door een juichende mensenmassa, die roept: ‘Gezegend Hij die komt als Koning in de naam van de Heer!’ (Lucas 19: 38).
Lucas legt zijn eigen accenten. Bij hem gaat het niet over een grote schare, maar is er alleen sprake van Jezus’ leerlingen die de Olijfberg afdalen, dat wil zeggen: zijn gelovige volgelingen (vs. 37). Bij Lucas gaat het niet over een triomfantelijk feestelijk gebeuren. Hij meldt zelfs dat Jezus begon te huilen over het lot van de stad bij het zien van Jeruzalem (vs. 41). De dag van de vervulling en verheerlijking van heel Gods wereld, de grote dag van de oogst, is nog (lang) niet aangebroken. Het zijn bij Lucas dan ook alleen de volgelingen van Jezus die juichen over Zijn intocht. Want voor de christenen gaan met Jeruzalem in zicht alle bellen rinkelen. Eindelijk is het zover en is de dag van de vervulling van Gods belofte aangebroken. Heel Gods schepping zal verheerlijkt worden, onze Koning heeft zijn roeping voltooid en zijn Koninklijke waardigheid verworven. De profetie uit Zacharia gaat in vervulling: ‘Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht’. (Zach. 9:9)
Lucas brengt de komst van het koningschap van Jezus heel dichtbij. Maar het liep zo anders dan ze zich hadden voorgesteld. De messiaanse Koning Jezus kreeg geen troon aangeboden, maar een kruis. En ook in onze tijd lijkt de verwachting van het Koninkrijk van God verder weg dan ooit. Maar dan moet je opletten, zegt Lucas, want de nieuwe tijd is met de komst van Koning Jezus wel degelijk aangebroken. Zo luidt dit grote feest aan het begin van deze Stille, heilige week Zijn magistrale intocht in, niet als de definitieve komst van het Koninkrijk Gods maar wel als de komst van Koning Jezus in deze wereld en hopelijk ook in jouw leven.

Liturgie:
Votum en groet
Ps. 122: 1 en 3
Gebed
Lied 95:1
Schriftlezing: Luk. 19: 11-15 en 28-44
Lied 42: 1 en 3
Preek
Lied 192: 1, 2, 5 en 6
Voorbeden en dankzegging
Geloofsbelijdenis
King of Kings
Collecte
Ps. 118: 8,9
Zegen

 

Datum: 
zondag, 25 maart, 2018 - 16:30