Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Tekstkeuze:
Psalm 42

Het lied van een buitenstaander

Kun je geloven buiten de kerk? Natuurlijk, het gebeurt. Maar waarom zou je het doen? Misschien is de reden dat je diep teleurgesteld bent in de kerk en je er geen vertrouwen meer aan durft geven. Of misschien ben je niet zo’n gemeente-mens. Of nog iets anders. Psalm 42 en 43 geven uiting aan de ervaring van iemand die ‘buitenstaander’ is geworden. Maar het verlangen naar God is niet verdwenen. Wat betekent het als wij dit lied in de kerk zingen?

The outsider’s Song

Can you believe outside the church? Of course, it happens. But why would you do it? Perhaps the reason is that you are deeply disappointed in the church and you no longer dare to trust anyone. Or maybe you're not a community man as everybody else. Or maybe there’s another reason. Psalm 42 and 43 express the experience of someone who has become an 'outsider'. But the desire for God has not disappeared. How can we sing this song?

 

Liturgie

Opening van de dienst

Psalm 47,1.3

Wet van God

Lied 791,1-6

Gebed

Bijbellezing: Psalm 42 en 43

Lied 837,1.4

Preek

Psalm 42,1.2.3

Voorbeden

Collecte

Lied 481,2.3

Zegen

 

 

Datum: 
zondag, 22 april, 2018 - 10:00