Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Info

Vanmiddag houden we in de kerk een gebedsuur. Paulus schrijft in de brief aan de Efeziërs over geestelijke zegeningen en over geestelijke strijd. In die geestelijke strijd staan geestelijke zegeningen op het spel. En in die strijd is het gebed onmisbaar. Je kunt in de dienst van vanmiddag gebedspunten inbrengen. Wil je daar vast over nadenken?

Info

This afternoon we will have an hour of prayer in this church. Paul writes in the letter to the Ephesians about spiritual blessings and spiritual warfare. Spiritual blessings are at stake in our spiritual battle’s. And in that battle, prayer is indispensable. You can introduce prayer points in the service this afternoon. Please think about this in advance.

Liturgie

Opening van de dienst

Psalm 103:1,3,9

Gebed

Bijbellezing: Efeziërs 6,10-18

Preek

Liedboek (oud) 460:1-3

Geloofsbelijdenis

Liedboek (oud) 460:5

Gebeden en Onze Vader

Collecten

Liedboek (oud) 255:1-3

Zegen

Datum: 
zondag, 22 april, 2018 - 16:30