Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Tekstkeuze:
Psalm 43

Thema:
Vragen om recht
“Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak!” (Psalm 43,1). Het is de uitroep van iemand die er alleen niet uitkomt. Niet assertief genoeg of de advocaat van de ander is te goed, verzin het maar. Je redt het niet voor het publiek jouw kant van de zaak te belichten. Als je dan God zelf te hulp roept, wat kun je dan van Hem verwachten? Psalm 43 nodigt ons uit daarover na te denken.

Liturgie:
Opening van de dienst
Psalm 40,1.2
Wet van God
Als alles duister is
Gebed
Bijbellezing: Psalm 42 en 43
Preek
Psalm 43,3.4
Voorbeden
Collecte
Ik bouw op U
Zegen
 

Datum: 
zondag, 29 april, 2018 - 10:00