Kerkdienst ochtend

Kidz 678
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Tekstkeuze:
nader te bepalen (kinderdienst)

Thema:
Het thema van de morgendienst is: dappere strijders! De kinderen van kidz678+ zijn in de afgelopen maand namelijk bezig geweest met het verhaal van Gideon. Gideon leefde in een tijd waarin de Israëlieten het moeilijk hadden door voordurende aanvallen van vijanden. Toen Gideon eens aan het werk was kwam er een engel van God naar hem toen. Die gaf hem een moeilijke opdracht: ‘Laat zien hoe dapper je bent. Bevrijd Israël.’ Hoe werd Gideon een dappere strijder? En wat kunnen wij daar vandaag van leren?

Liturgie:
Opening van de dienst
In de hemel is de Heer
Adonai
Gezang 157
Gebed voor de opening van het Woord
Bijbellezingen uit Rechters 6-7
Psalm 75:  1,2,4,6
Preek
Hosanna
Voorbeden
Collecte
Ik ben veilig in Jezus armen
Zegen

 

Datum: 
zondag, 6 mei, 2018 - 10:00