Kerkdienst Hemelvaartsdag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
40 dagen na Pasen werd Jezus in de Hemel opgenomen. Lucas vermeldt het niet als een afscheid, maar als een nieuw begin. Sinds zijn hemelvaart is Jezus alomtegenwoordig. Wij vieren dat nog steeds als een feestelijke gebeurtenis. We bidden ook om zijn terugkeer. Want dat zeiden de engelen tegen de leerlingen die getuigen waren van Jezus’ opname in de hemel: “Jezus, die uit jullie midden is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.”

Liturgie:
Opening van de dienst
Lied 231
Gebed
Bijbellezing: Handelingen 1,1-14
Psalm 47:3,4
Preek
Lied 234
Geloofsbelijdenis
Lied 444:1,2
Voorbeden
Collecte
Geprezen zij God (NLB 150a)
 

Datum: 
donderdag, 10 mei, 2018 - 09:30