Kerkdienst ochtend

Pinksteren, Viering Heilig Avondmaal, Belijdenisdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Zie de heilige Geest aan het werk!
“…niemand kan ooit zeggen ’Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest,” zegt Paulus, speciale gezant van Jezus Christus (1 Korinte 12,3). We zijn er vandaag getuige van: vier jongeren belijden publiek hun geloof in Jezus Christus. Dat gebeurt op veel andere plaatsen in de christelijke kerken op dit feest. De heilige Geest werd voor het eerst zo uitbundig uitgestort in Jeruzalem in de eerste eeuw. Je kunt zijn activiteit overal aanwijzen waar mensen hun vertrouwen uitspreken in Jezus Christus. We zullen lezen hoe zich dat tijdens het leven van Christus op aarde al voltrok onder de Samaritanen (Johannes 4).

Liturgie:
Opening van de dienst
De kracht van uw liefde (Opw. 488)
Gezang 171,1.2.3
Gebed
Bijbellezing: Handelingen 2,1-13 en Johannes 4,27-42
Preek
Lied 477
Belijdenis van het geloof
Psalm 105,1.5
Aan Uw tafel
Viering heilig avondmaal
Voorbeden
Collecte
Wij leven van de wind (NLB 687,1.2.3)
Zegen
 

 

Datum: 
zondag, 20 mei, 2018 - 10:00