Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hilbrand van Eeken (CGK Delft)

Thema:
Kom Schepper, God, o Heilge Geest
Op Pinkstermiddag zingen en overdenken we een oud christelijk lied. Het gaat om het lied 'Veni Creator Spiritus' uit de 9e eeuw. Een bewerking van Luther van dit lied is opgenomen in het Liedboek (Lied 239).

Liturgie:
Welkom
Psalm 33:1
Stil gebed/Votum en Groet
Psalm 33:7,8
Gebed
Schriftlezing Jesaja 32:11-19
Preek
Lied 239
Voorbede en dankzegging
Collecte
Geloofsbelijdenis
Lied 259:1,2
Zegen
Vervuld van uw zegen (NLB 425)
 

Datum: 
zondag, 20 mei, 2018 - 16:30