Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

 

Liturgie:

Opening van de dienst

Liedboek (oud) 328

Gebed

Bijbellezing: Ef. 4,21-24

HC zondag 33

Preek 

Psalm 51:3,4,5

Geloofsbelijdenis

Liedboek (oud) 399:3

Voorbeden en Onze Vader

Liedboek (oud) 473:1,2,4,5

Zegen

 

In

Vanmiddag gaat het over bekering. We vervolgen daarmee de bespreking van de catechismus. Daarin wordt bekering omschreven met woorden die ons terugbrengen bij de doop: sterven en opstaan. Het is een levenslang veranderproces waarin Gods kracht werkt in levens van mensen. Er is tijdens de dienst ook ruimte om vragen te stellen of ervaringen te delen over bekering.  

Our theme this afternoon is conversion. The Heidelberg Catechism describes the process of conversion with words that fit with baptism: dying and rising. Conversion is a lifelong process of change in which God's power works in people's lives. In the service, you are invited to ask questions or to share experiences about conversion.

Datum: 
zondag, 3 juni, 2018 - 16:30