Kerkdienst ochtend

Kinderdienst groep 1-3
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Liturgie

 1. Opening
 2. Zingen:

Op Toonhoogte 441

Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Op Toonhoogte 440

Lees je bijbel bid elke dag

Opw voor kids 96

Het is fijn om je vriend te zijn

 1. Bidden 
 2. Sketch: moderne barmhartige samaritaan olv Rudolf de Vetten
 3. Zingen:

Op toonhoogte 312

Ik was hongerig

 1. Bijbellezing uit kinderbijbel: Lukas 10 gelijkenis barmhartige samaritaan
 2. Preek
 3. Zingen:

(Op de wijs van) Op toonhoogte 345 (Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht)

Ken je Gods gebod?

 1. Voorbede
 2. Collecte + ondertussen zingen:

OT 301

Samen in de naam van Jezus

 1. Zingen:  

Op Toonhoogte 423

Ik wens je... 

 1. Presentje bij de deur

Thema

Het thema van deze kerkdienst, die met en voor de kinderen is voorbereid, is ontleend aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan: 'Help elkaar een handje'. Het verhaal gaat over naastenliefde. Dat is dat je je ogen open hebt en ziet waar iemand jouw hulp kan gebruiken. Misschien is dat voor kinderen makkelijker te begrijpen dan voor grote mensen. We denken onder andere na over de vraag van Jezus' gesprekspartner naar de grenzen van naastenliefde. Zijn die er?

The theme of this Church service, prepared with and for the children, is derived from the story of the good Samaritan: 'Help each other'. The story is about charity. That is to have your have your eyes open to see where someone else can use your help. Perhaps children understand this better than adults. In the sermon we consider the meaning of the question the Jewish lawyer asked Jesus: 'Who is my neighbor?'

Datum: 
zondag, 17 juni, 2018 - 10:00