Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Jan Meijer (Hardinxveld-Giessendam)

 

Thema: de Geest brengt muziek in je leven

Als de gemeente vervuld wordt met de Geest, merk je dat aan:

  1. onze gesprekken met elkaar,
  2. de gesteldheid van je eigen hart,
  3. de grondtoon van ieders leven.

Liturgie

Belijdenis van afhankelijkheid

Vredegroet van God

Zingen: Laat het huis gevuld zijn (opw 623)

Gebed

Lezen: Efeziërs 1:3-14 en 3:14-21

Zingen: Geest van hierboven (Liedboek 477)

Tekst: Efeziërs 5:18-20

Verkondiging

Zingen: In Christ alone

Geloofsbelijdenis

Zingen: Oceans (opw 789, in het Engels)

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven  - Tegelijkertijd psalm 91 van Sons of Korah spelen.

Zingen: Zegekroon (opw 764)

Zegen van God

Datum: 
zondag, 17 juni, 2018 - 16:30