Kerkdienst ochtend

Alpha zondag
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Rusten als God

Als je op zoek bent naar God, wat zoek je dan eigenlijk? Of je gelooft in God, wat heb je dan gevonden? De Bijbel noemt dat ook wel: rust vinden of ingaan in de rust. Bijvoorbeeld in Hebreeën 4,10: “En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne.” Opvallend is hoe hier de vergelijking wordt gemaakt met de rust die God nam na de schepping. Waarom deed Hij dat eigenlijk? Is Hij nog steeds ‘in ruste’?

Resting like God

If you are looking for God, what are you looking for? If you believe in God, what did you find? The Bible says: to find peace or to enter into rest, God’s rest. For example in Hebrews 4.10: "For anyone who enters God’s rest also rests from his work, just as God did from his.” It is striking how the comparison is made to  the rest God had after creating the world. Why did He do that? Is He still "at rest"?

Liturgie

Opening van de dienst

Met open armen

Wet van God

Zoek eerst het Koninkrijk van God

Gebed

Bijbellezing: Hebreeën 4

Psalm 95,1.2.4

Preek

Opwekking 595

Voorbeden

Collecte

Indescribable

Zegen

Datum: 
zondag, 24 juni, 2018 - 10:00