Kerkdienst middag

Gebedsdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

In de kerkdienst van vanmiddag nemen we vooral de tijd voor gebed. Er is ruimte om dank- of gebedspunten in te brengen of om namen te noemen van mensen in bijzondere situaties. Als je dat laatste van plan bent, stem dat dan eerst even af met de persoon waar het over gaat.

In the church service this afternoon we take the time for prayer. There is room to give thanks or to mention prayer points or to ask prayer for specific people in special situations. If you're planning on the latter, first agree with the person you would like to mention in the service.

Liturgie:

Opening van de dienst

Psalm 116:1-5 (http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-116)

Overdenking (diverse bijbelgedeelten)

Liedboek (oud) 477

Geloofsbelijdenis

Geref. kerkboek (oud) 133:4,5

Voorbeden

NLB 671

Zegen

 

Datum: 
zondag, 1 juli, 2018 - 16:30