Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Tekstkeuze (motto: Volhouden!)
Hebreeën 13: volhouden door heilig te leven

Thema:
In de morgendiensten lazen we in de afgelopen weken teksten uit het bijbelboek Hebreeën. Het thema was steeds: Volhouden! De lezers van deze brief - eigenlijk een preek - vormden een minderheid en kregen vanwege hun geloof te maken met allerlei vormen van uitsluiting en discriminatie. Door te luisteren naar deze preek worden wij ook aangespoord om vol te houden. Het laatste hoofdstuk geeft daarvoor een aantal praktische aanwijzingen.

Theme:
In recent weeks we read texts from the bible book Hebrews. The theme was/is: persevere! The readers of this letter - which is actually a sermon - formed a minority and, because of their faith, faced all sorts of forms of exclusion and discrimination. By listening to this sermon, we are also urged to persevere. The final chapter provides a number of practical instructions for this.

Liturgie:
Opening van de dienst
Dit is een morgen als ooit de eerste (NLB 216)
De 10 woorden
Psalm 95:3
Gebed
Bijbellezing: Hebreeën 13,1-16
Psalm 118:6
Preek
Lied 442
Voorbeden
Collecte
Be thou my vision
Zegen
 

Datum: 
zondag, 15 juli, 2018 - 10:00