Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Woord en context in Kolosse (vervolg)
1 Wij stellen ons vertrouwen op een persoon (Christus), niet op een boek (de Bijbel).
2 Christus’ werk voor ons en zijn levende Geest in ons, dat is onopgeefbaar in een echte kerk van de Heer.
3 Deze  boodschap van Christus wordt door zijn gezanten contextueel gepresenteerd. Dat wil zeggen, passend bij de lokale situatie en eigentijds.
Dat waren enkele conclusies uit de eerste preek over woord en context in Kolosse.
Vanmiddag deel 2: welk gedrag past daarbij en welke groei?

Word and context in Colossae (continued)
1 We put our trust in a person (Christ), not in a book (the Bible).
2 Christ's work for us and his living Spirit in us, that's not negotiable in the church of the Lord.
3 This message is presented contextually by Christ’s apostles: appropriate to the local situation and contemporary.
These were some of the conclusions from the first sermon, last Sunday, on word and context in Colossae.
This Sunday afternoon part 2: which behavior fits this message and which growth?

Liturgie:
Opening
Psalm 110,1.3
Gebed
Bijbellezing: Kolossenzen 3,1-4,6
Preek
Psalm 92,1.7.8
Geloofsbelijdenis Gezang 179b
Voorbede
Psalm 86,4.5
Zegen
 

Datum: 
zondag, 15 juli, 2018 - 16:30