Kerkdienst middag

Voorganger: Arend Ensing

Geloven lijkt in onze tijd niet meer dan een optie. Een van de vele opties waar je voor kunt kiezen of niet. Vanmiddag gaat het over een gebod dat God gaf in de tijd van Mozes: “Luister Israël, er is maar één God. De HEER is de enige. Hem moet je liefhebben. Compleet en radicaal.” Een oproep die haaks staat op alle opties die mensen vandaag denken te hebben.

 

Liturgie

Votum en groet

Psalm 33:1,5 en 8

Gebed

Lezen: Deut.6:1-25

            Luk.10:38-42

Ps.18:1,9

Preek over Deut.6:4-5

Ps.16:1,4,5

Geloofsbelijdenis

Gezang 123:1 en 3

Gebed

Collecte

Gezang 141:1, 2 en 3

Zegen

 

Datum: 
zondag, 24 juni, 2018 - 16:30