Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Grenzen overgaan
Als je de grens overgaat, kom je in aanraking met mensen die anders zijn. Dat betreft taal en gewoonten en al snel merk je hoe je mensen beoordeelt. Wat je zelf gewend bent is ‘normaal’ en de ander wijkt daar dan meer of minder van af. Het is aardig om te bedenken dat het andersom ook gebeurt: jij bent ‘abnormaal’ in de ogen van mensen die binnen onze grenzen komen. Deze onderlinge verschillen zijn ook onderwerp van gesprek in de christelijke kerk. Jezus’ gezant Paulus deed daarover deze uitspraak: “Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.” (Kolossenzen 3,11). Daarover gaat de preek in deze dienst.

Liturgie:
Opening van de dienst
Lied 334,1.3.5
Bediening heilige doop
Psalm 100,1.2.3.4
Gebed
Bijbellezing: Kolossenzen 3,1-17
Preek
Psalm 87,2.3.5
Voorbeden
Collecte
Lied 409,1.3.4
Zegen
 

Datum: 
zondag, 22 juli, 2018 - 10:00