Kerkdienst middag

Leesdienst
Voorganger: Jan-Dirk van Loon

Thema:
Je bent kind van deze wereld, maar ben je ook kind van God? Kind van God, niet in de zin van: schepsel van God. Maar ben je opgenomen in Gods gezin? Kind van God, niet alleen in de betekenis: je bent opgenomen in Gods verbond. Maar ook: je weet je thuis bij Vader?

Liturgie:
Votum en groet
Lied 460: 1,2
Gebed
Lezen: Psalm 25
Psalm 84: 3,6
Preek
Lied 440: 1,4
Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte
Psalm 25:6,7
Zegen

Datum: 
zondag, 22 juli, 2018 - 16:30