Kerkdienst ochtend

Leesdienst
Voorganger: Arnoud van Bergen

Thema:
Jezus is met ontferming bewogen over een wereld in nood; een bewogenheid die ook zijn leerlingen mag stempelen.
Tijdens zijn leven op aarde trok Jezus het hele land door om het Koninkrijk van God te verkondigen. We lezen in het evangelie van Lucas dat hij de mensen op zich af zag stromen: doven, blinden, verlamden, melaatsen, bezetenen. En Jezus werd ‘met ontferming bewogen’ - met de bewogenheid van een echte, goede Herder. Jezus verkondigde niet alleen het goede nieuws van bevrijding van zonde en schuld, hij voegde de daad bij het Woord. Iedere ziekte en ieder gebrek genas hij.
Vandaag zoomen we in op die bewogenheid van Jezus, maar ook wat wij als zijn leerlingen daarvan kunnen leren. Want de oogst – en die is groot! – moet worden binnengehaald. De vruchten op de akker van de Geest, die God heeft laten rijpen in deze tijd van de doorbraak van zijn koninkrijk, moeten worden uitgedeeld.

Liturgie:
Votum en zegengroet
Ps. 138: 1, 3
Gebed voor de opening van het woord
Lezen: Matteüs 9: 27-38
Lied 294: 1-4
Lezen: Matteüs 10: 1-16
Lied 294: 5-8
Tekst: Matteüs 9: 35-38
Preek
Lied 75: 1, 11, 14, 15
Lezen van de wet
Lied 252: 1, 2, 4
Gebed/voorbeden
Collecte
Zingen: Do you not know? Have you not heard?
Zegen

Datum: 
zondag, 29 juli, 2018 - 10:00