Kerkdienst ochtend

Leesdienst
Voorganger: Hans Mostert

Thema:
Geloof betekent Leven! (Habakuk 2 : 4)
Een belangrijk thema bij de profeet  Habakuk  is de klacht over het voortduren van onrecht en geweld, mede door de komst van de Chaldeeën.  Het leven stelt  hem voor grote vragen. De profeet wordt gekweld door de vraag hoe het komt dat onschuldige mensen zoveel kwaad kan treffen. Vragen die ons niet onbekend voorkomen. Habakuk roept zijn toehoorders op zich open te stellen voor Gods antwoord en niet te twijfelen, maar in geloof te vertrouwen op God en Zijn bevrijdende macht: Geloof betekent leven!

Liturgie:
Votum en groet
Ps. 31:1,2,3
Wetslezing
Ps. 139 :1,11
Gebed
Schriftlezing: Hab.1:12-2:4, Mat.16:24-28 en Rom.5:1-5
Ps. 62:3,4,6
preek
Ps. 56:3,4
Dankgebed en voorbede
Collecte
Gez. 89:1,4
Zegen
 

Datum: 
zondag, 12 augustus, 2018 - 10:00