Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Jan Werkman (Alphen aan den Rijn)

Thema:
Paulus leert ons bidden voor elkaar
Drie punten:
1. Bidden op grond van Gods trouw
2. Bidden om inzicht en alle fijngevoeligheid
3. Bidden met het oog op Gods doel: onberispelijkheid op de dag van Christus

Liturgie:
Votum en groet
Heer, ik kom tot U (Opw. 488)
Gebed
Lied 328
Lezen: Filippenzen 1:1-11
Psalm 27: 3
Preek
Wij bidden dat Uw kerk in liefde groeit
Geloofsbelijdenis
Psalm 25: 6
Gebed
Collecte
Vader maak mij tot een zegen (Opw. 710)
Zegen

 

Datum: 
zondag, 12 augustus, 2018 - 16:30