Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Eén van de kortste brieven uit het Nieuwe Testament bevat een explosieve boodschap. De brief van Paulus aan Filemon speelde een belangrijke rol in het proces dat uiteindelijk leidde tot de afschaffing van de slavernij. Maar het laat ook heel mooi zien hoe het evangelie levens veranderd heeft en de christelijke gemeenschap heeft gevormd.

Liturgie:
Opening van de dienst
Groot is uw trouw
Ipv 10 geboden: Kol. 3,12-14
Gezang 164
Bijbellezing: Filemon
Preek
Als er vergeving is (Opw. 629)
Voorbeden
Collecten
Psalm 103: 1,3,4
Zegen

Datum: 
zondag, 19 augustus, 2018 - 10:00