Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Misbruik Gods naam niet! (derde gebod)
De film Disobedience (deze weken in de Nederlandse filmhuizen) laat een levensecht dilemma zien: je bent getrouwd maar je wordt verliefd op je oude liefde die weer terugkeert in je leven. Het speelt zich af in een orthodox-joodse gemeenschap in Engeland. De vrouw om wie het gaat wil geen afscheid nemen van het geloof. Hashem (‘de Naam’, joodse aanduiding voor de HERE) is belangrijk voor haar. De film geeft een mooie aanleiding om na te denken over lastige levensvragen en toch de naam van God willen blijven gebruiken. Wanneer wordt het ‘misbruik van Gods Naam’? Vanmiddag in de Immanuelkerk, aanvang 16h30.

Liturgie:
Opening van de dienst
Heer, U bent altijd bij mij. (Opw. 518)
Gebed voor de opening van het Woord
Preek
Ik wil jou van harte dienen (Opw. 378)
Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte
Heer, Uw licht en Uw waarheid schijnen (Opw. 334)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 19 augustus, 2018 - 16:30