Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vandaag begint een nieuwe serie diensten over het bijbelboek Ester. Het bijbelboek wordt jaarlijks gelezen tijdens de viering van het Poerim feest. Dit Joodse feest gaat over koningin Ester, Mordechai en de verlossing van het kwaad. Het feest wordt uitbundig gevierd met cadeaus, schmink, maskers en verklede mensen. Het is niet alleen een bijzonder feest, het is ook een opmerkelijk bijbelboek. Zo wordt God er niet één keer in genoemd! Wat betekent de lezing van het boek Ester voor ons als christelijke geloofsgemeenschap? Dat is een belangrijke vraag als we in de komende weken hoofdstuk voor hoofdstuk luisteren naar het verhaal. Te beginnen met het eerste hoofdstuk.

Liturgie:
U bent heilig (Opw. 609)
Opening van de dienst
Sela medley (Opw 174/349)
Lezing van de wet
Heer ontferm u over ons (Opw. 328)
Bijbellezing: Ester 1
Preek
Heer uw licht en uw liefde schijnen (Opw. 334)
Voorbeden
Onze Vader (Opw. 436)
Collecte
U bent heilig (Opw. 609)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 26 augustus, 2018 - 10:00