Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Een Jodin wordt koningin van Perzië!
Koning Ahasveros zoekt een vervangster voor koningin Wasti. Perzië Got Talent! Dus laat de show  beginnen! (Ester, hoofdstuk 2). Het eind van het verhaal is dat het Joodse meisje Ester gewonnen heeft! Maar hoe kwam zij tussen de kandidaten terecht? En waarom heeft oom Mordechai haar bezworen om haar Joodse afkomst te verzwijgen?

Liturgie:
Lied 293:2,3,4
Opening van de dienst
Doop (Sela)
Bediening van de doop
Psalm 105:5
Gebed
Laat de kinderen tot mij komen (Gezang 160 Nieuw Geref. Kerkboek (NGK))
Bijbellezing: Ester 2
Preek
Wij blijven geloven (E&R 439)
Voorbeden
Collecte
Gezang 176b
Zegen
 

Datum: 
zondag, 2 september, 2018 - 10:00