Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Marten Wybe van der Veen (Zeewolde)

Liturgie:
Lied 21: 1
Votum & Zegen-/Vredegroet
Lied 21:3
Gebed
Bijbellezing: Fil. 1:3-11 & Joh. 17:14-23
Op bergen en in dalen (NGK 232)
Preek
Psalm 119: 59, 60.
Geloofsbelijdenis: Ere zij aan God, de Vader (NLB 705:1-4)
Gebed
Collecte
Gez. 102B: 4,5)
Zegen

Datum: 
zondag, 16 september, 2018 - 16:30