Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Egbert Brink (Waddinxveen)

Thema:
Kom uit voor de Hoop diep van binnen
maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
als anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden
als anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden
als anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden
als te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Liturgie:
Opening van de dienst
Christus ons licht, schijn door ons heen (NLB 1005)
Gebed
Bijbellezing: 1 Petrus 3 : 8-17
Alles, alles is gelegen (NGK 227)
Tekstlezing: 1 Petrus 3:15 en 16
Ps 119 : 12 & 44
Preek
Maak mij een instrument van uw vrede (luisterlied)
Gebed
Geloofsbelijdenis
Collecte
In Christ alone (Opw 575)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 23 september, 2018 - 16:30