Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Tekstkeuze: Ester 6

Thema

God wordt in het hele boek niet één keer genoemd. Toch zien we de hand van God in de gebeurtenissen die zich ontvouwen in het boek Ester. Dat geldt zeker voor Ester 6. Haman denkt dat hij aan de winnende hand is. Maar niets is minder waar. God keert alles om is het thema van dit hoofdstuk en van deze dienst!

God is not mentioned once in the whole book. Yet we can see the hand of God in the events that unfold in the book of Esther. That certainly applies to Ester 6. Haman thinks he is winning the game. But the opposite is true. God turns everything upside down is the theme of this chapter and of this service!

Liturgie

Lied: Met open armen

Opening van de dienst

Lied: Opw 407 (hoe groot zijt gij / Engels?)

Inleiding op de doop, incl. ‘wetslezing’ (Rom. 6) + Sela (doop)

Bediening H. Doop.

Lied: opw. 687

Gebed

Bijbellezing

Preek

Lied: Psalm 36 (tekst: http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-36)

Voorbeden

Collecten

Lied: Lb 21. Alles wat adem heeft love de Here (vs. 1,3m,6v,7)

Zegen

Datum: 
zondag, 30 september, 2018 - 10:00