Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
U mag het huwelijk van je naaste niet breken
Een jaar geleden kwam er een oproep: als alle vrouwen die ooit zijn lastig gevallen of seksueel geïntimideerd ‘Me Too” zouden zeggen op Twitter, dan zou de wereld misschien een idee krijgen van de omvang van het probleem. Het gebeurde en het is nog steeds gaande. Ook in kerken kwam naar voren dat voorgangers en andere kerkelijk werkers grenzen kunnen overschrijden. De erotische spanning tussen mannen en vrouwen is ingewikkeld als er verschillen in macht en positie zijn. Een gezond werkklimaat vraagt om mannen en vrouwen met een sterk karakter. Trouw en zelfbeheersing vormen de kern ervan. Zou dat de reden zijn dat de HERE het zevende gebod opnam in de wet: “U mag het huwelijk van een ander niet breken.”? Vanmiddag staan we daarbij stil in de leerdienst. Welkom, om 16h30.

Liturgie:
Psalm 33,1.2
Opening
Lied 92,4.6
Gebed
Preek
Psalm 11,1.2
Geloofsbelijdenis
Voorbede
Collecte
Gezang 178,1.2.5
Zegen
 

Datum: 
zondag, 14 oktober, 2018 - 16:30