Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Smeken voor je leven
Koningin Ester moet smeken voor haar leven, en dat van het hele Joodse volk. Er zijn serieuze plannen om de complete Joodse gemeenschap in Perzië om het leven te brengen. Zal zij bij de grillige vorst Ahasveros gehoor vinden? Hoe gaat Haman, de kwade genius, reageren? We zullen vanmorgen ontdekken dat we in het verhaal iets zien van Jezus als Redder van deze wereld.

Liturgie:
Hier in uw heiligdom (Opw. 245)
Opening van de dienst
Lied 285,1.2
Wet van God
Psalm 51,1.3
Gebed
Bijbellezing: Ester 7
Preek
Lied 7,1.4
Voorbeden
Collecte
Create in me a clean heart (NLB 51b)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 28 oktober, 2018 - 10:00