Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
God maakt vrij!
Het slot van het boek Ester laat de grote omkering zien (9,1-19). De Joden krijgen de ruimte om zich te verdedigen tegen hun vijanden. Op deze manier krijgen zij rust. We gaan zien dat dit verhaal past in het geheel van de Bijbel. God maakt vrij en geeft rust. Jezus heeft laten zien hoeveel God ervoor over had om ons van deze rust te verzekeren. Dat vieren wij in deze dienst in het heilig avondmaal.

Liturgie:
Wat houd ik van uw huis (Psalmen voor nu 84)
Opening van de dienst
Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Wet van God
Gebed
Bijbellezing: Ester 9,1-19
Preek
God maakt vrij (Opw. 720)
Viering heilig avondmaal
Voorbeden
Collecte
Er is een dag (Opw. 585)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 11 november, 2018 - 10:00