Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
In de serie over de tien geboden gaat het vanmiddag over het negende gebod. Wij leven in een wereld waarin we vaak verleid worden om de ander te zien als een bedreiging. Toch God vraagt ons om elkaar en anderen, soms tegen beter weten in, te waarderen en te bemoedigen. Onze eigen gekwetstheid inzetten om de ander te waarderen. Gaat dat lukken?

Liturgie:
Openingslied: Psalm 80,1
Opening van de dienst
Psalm 80:6
Gebed
Bijbellezing: Efeziërs 4,21(b)-32
Preek
Psalm 86:4
Geloofsbelijdenis: Gez. 161
Voorbeden en Onze Vader
Collecte
Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB416)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 11 november, 2018 - 16:30