Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Tekstkeuze: Jacobus 1 (gebed)

Thema:
Jakobus vraagt gelovigen om blij te zijn met beproevingen en er niet aan te twijfelen dat God onze gebeden verhoort. Dat zijn geen makkelijke woorden, maar erachter schuilt de diepe overtuiging dat God goed is en zijn kinderen echt alles zal geven dat nodig is. God geeft niet alleen cadeautjes. Hij doet iets dat uiteindelijk veel waardevoller blijkt: Hij vormt onze karakters, net zolang totdat we ‘volmaakt en volkomen’ zijn.

Liturgie:
Psalm 5:1 en 2
Opening van de dienst
What a friend
Voorlezing van de wet
O Heer die onze Vader zijt (NLB 836)
Gebed
Bijbellezing: Jakobus 1,1-8
Lied van verlangen (Cantorij)
Preek
Psalm 130
Voorbeden
Onze vader (Cantorij)
Collecte
Geprezen zij God (NLB 150a)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 18 november, 2018 - 10:00