Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
De doden herdenken
Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Wij gedenken degenen die overleden zijn. Wij missen hen. Zij mogen de Heer al ontmoeten. Het is een uitzicht dat ook ons bemoedigen kan. De apostel Johannes zag een hemelse stad. Daarin staan levensbomen. Zij geven vruchten. De bladeren van die bomen brengen genezing (Openbaring 22,2). Dat is een prachtig vooruitzicht. Het kan hier troosten. Want niemand eindigt dit leven zonder wonden op te lopen.

Liturgie:
Psalm 116,1.3
Opening
Psalm 116,7.8
Wet
Gezang 176b
Gebed
Bijbellezing: Genesis 2,8-17; Ezechiël 47,8-12; Openbaring 22,1-5
Welzalig de man die niet wandelt (Opw. 244)
Preek
Ik zal er zijn
Herdenking van de overledenen
Ik bouw op U (Opw. 124)
Voorbeden
Collecte
Wij blijven geloven
Zegen

Datum: 
zondag, 25 november, 2018 - 10:00