Kerkdienst ochtend

1e adventszondag; doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vandaag is de eerste zondag van advent. In deze periode die voorafgaat aan de viering van het kerstfeest en waarin we verlangend uitzien naar Jezus' tweede komst in deze wereld staan we stil bij vier vrouwen uit de familiegeschiedenis van Jezus. Vandaag het verhaal van Tamar, een Kanaänietische vrouw met lef. Deze eerste ‘moeder van Jezus’ wordt op een wel heel bijzondere manier ingeschakeld in het verhaal van God met mensen.

Liturgie:
Als alles duister is
Votum & groet
Vader ik aanbid U (E&R 171)
U maakt ons één (Opw 194)
Heilige Doop
Was mij witter dan sneeuw
Na de doop: 'Doop' van Sela
Bijbellezing: Genesis 38
Preek
Houd vol (Opw 798)
Collecte
Prijs Adonai (Opw 638)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 2 december, 2018 - 10:00