Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Het Tiende Gebod: Verlangen naar meer. Van wat?
De maand december barst van verlangens: cadeautjes rond Sinterklaas of Kerst, voornemens voor het nieuwe jaar, het zijn vormen van verlangen naar iets nieuws, iets anders, iets beters. Verlangen waarderen wij hoog. Is tevredenheid met wat je hebt niet in feite heel saai? Wie niets meer verlangt, lijkt een uitgedoofd mens. Hoe ga je als christen om met je verlangens? Het tiende gebod zegt dat wij moeten dimmen: je mag niet willen hebben wat van je naaste is. Maar is er nog iets meer te zeggen dan dat? Hoe leert Christus ons omgaan met verlangen?

Liturgie:
Psalm 119,65
Opening
Psalm 23,1
Gebed
Bijbellezing: Filippenzen 3,3-11 en 4,10-13
Preek over het Tiende Gebod (Catechismus 44a)
Psalm 63,2
Gezang 179a Geloofsbelijdenis
Voorbede
Psalm 27,2
Zegen
 

Datum: 
zondag, 9 december, 2018 - 16:30