Kerkdienst ochtend

3e Adventszondag
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Op deze derde zondag van advent staan we stil bij het verhaal van Ruth. Zij werd door Matteüs opgenomen in het geslachtsregister van Jezus. Het verhaal van Ruth is een bijzonder hoopvol verhaal. Vanuit een heel donkere situatie ontstaat er iets moois doordat zij als niet-Joodse weduwe mocht meewerken aan de komst van Gods koninkrijk in deze wereld.

Liturgie:
Ps. 84,1
Gezang 13:1,2
Opening van de dienst
Wie in de schaduw Gods mag wonen (NLB 91a)
Lezing van de 10 geboden
Vanuit de hemel (luisterlied)
Gebed
Bijbellezing: Ruth 3,1-14
Preek
Kom tot ons de wereld wacht (NLB 433 )
Voorbeden
Collecte
Lied 125 (Engels: Oh come, oh come Emmanuel)
Lied (ipv zegen): de Heer zegene u (NGK 261)

Datum: 
zondag, 16 december, 2018 - 10:00