Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Bescheidenheid en goede wil
“Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan de geboden van God.” Dat antwoordde Jezus op een vraag van iemand die wilde weten hoe je eeuwig leven zou kunnen krijgen (Matteüs 19,16-30). Maar kun je met goede wil en sterke zelfdiscipline werkelijk aan die eis voldoen? De tien geboden compleet houden als voorwaarde voor het ontvangen van eeuwig leven, dat gaat toch niemand lukken? De vraag komt ook terug in ons kerkelijk leerboek (Catechismus, vraag en antwoord 114). We besteden daaraan de middagdienst van deze zondag. Welkom om 16h30 in de kerk.

Liturgie:
Psalm 131
Opening
Psalm 38,5
Gebed
Preek over Catechismus zondag 44
Psalm 111,1.6
Geloofsbelijdenis
Voorbeden
Collecte
Gezang 141,1.2
Zegen
 

Datum: 
zondag, 16 december, 2018 - 16:30