Kerkdienst ochtend

4e Adventszondag
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
In de periode van advent staan we stil bij de vrouwen uit het geslachtsregister van Jezus in Matteüs. Nadat we de verhalen van Tamar, Rachab en Ruth gelezen hebben staan we ten slotte stil bij het verhaal van Batseba. Maar haar naam wordt door Matteüs niet genoemd. Zij heet bij de geboorte van Salomo, met wie de lijn naar Jezus verder gaat, nog steeds 'de vrouw van Uria'. En dat is opvallend. Welk punt wil Matteüs ermee maken? Wat zegt dit over God en over (de familie van) Jezus?

Liturgie:
Als alles duister is
Opening van de dienst
Lied 126, 1 en 2
Lezing van de wet
Psalm 25, 2 en 4
Gebed
Bijbellezing: 2 Samuel 11
Preek
Lied 273, 1-4
Voorbeden
Collecte
Laudate dominum
Zegen
 

Datum: 
zondag, 23 december, 2018 - 10:00