Kerkdienst ochtend

Doopdienst en Jaarwisselingsdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Wat moet ik roepen?
Wij zijn eraan gewend dat onze mening wordt gevraagd. We rekenen erop bij de politieke verkiezingen. In de buurtvereniging krijg je kans. Bij het opvoeden en in het onderwijs kun je oefenen: wat vind jij ervan? Ook God is geïnteresseerd in wat wij vinden. Bid onophoudelijk, zegt Hij, roep mij aan. Hij heeft eens heel uitdrukkelijk de mensen uitgenodigd iets te roepen (Jesaja 40,6). Het was in een beroerde tijd. Het opmerkelijke was dat het antwoord een tegenvraag was: “Wat moet ik roepen?” In deze jaarwisselingsdienst kan dat ons aan het denken zetten.

Liturgie:
Groot is de Heer (Opw. 267)
Opening van de dienst
Gezang 168
Wet van God
Van A tot Z
Gebed
Bijbellezing: Jesaja 40,1-11
Preek over Jesaja 40,6
De kracht van Uw liefde (Opw. 488)
Voorbeden
Collecte
Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 30 december, 2018 - 10:00